Category: Публічна інформація

Моніторинг якості освіти

Аналіз рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей за освітніми лініями програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», показав: Молодший вік – 2020 рік – достатній рівень – 55%; високий рівень – 29%; Старший вік – 2020 рік – достатній рівень – 47%; високий рівень – 44%;  

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність СЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові …

Continue reading

Вакансії

ВАКАНСІЇ  № ЗП НАЗВА ПОСАДИ ДАТА ВІДКРИТТЯ ВАКАНСІЇ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ ХАРАКТЕР РОБОТИ ПРИМІТКА 1. 2. 3.

Мова

Відповідно до статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 14 грудня 1999 р. N 10-рп/99 про офіційне тлумачення статті 10 Конституції України Положення …

Continue reading

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Проектна потужність- 240  дітей Ліцензований обсяг-130 дітей Фактична кількість-168 дітей

Кадровий склад

П. 90 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема: Заклад дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу …

Continue reading

Структура та органи управління

Освітня програма 2021-2022н.р.

Освітня програма 2021-2022

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації “Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти”

Розпорядження про видачу ліцензій-1_copy

Статут СДНЗ № 20

Статут СДНЗ № 20