«Використання нестандартного обладнання для підвищення інтересу у дітей до рухової активності

«Щоб зробити дитину розумною і розважливою:

зробіть його міцним і здоровим!»

Збереження і зміцнення здоров’я дитини – першооснова

його повноцінного розвитку.

 

У будь-якому цивілізованому суспільстві немає більш важливої і головної цінності, ніж здоров’я дітей, а отже, пріоритет повинен бути відданий вирішення в першу чергу завдань, пов’язаних з дитячим здоров’ям.

Рух становить основу практично будь-якої діяльності дитини. Головна мета фізичного виховання в дошкільному освітньому закладі полягає в тому, щоб задовольнити природну біологічну потребу дітей у русі, добитися хорошого рівня здоров’я та фізичного розвитку дітей.

Треба визнати, що в сучасному суспільстві пріоритетним стає інтелектуальний розвиток дитини. Діти в більшості відчувають «руховий дефіцит», тобто кількість рухів, вироблених ними протягом дня, нижче норми. Це збільшує статичне навантаження на певні групи м’язів. Знижується сила і працездатність м’язів, що спричиняє за собою порушення функцій організму. Спираючись на думки фахівців в галузі фізичного виховання дошкільників, які стверджують, що саме в дошкільному віці в результаті цілеспрямованого педагогічного впливу формується здоров’я, створюються передумови для розвитку витривалості, швидкісно-силових якостей, відбувається вдосконалення діяльності основних фізичних систем організму. Тому необхідно вести пошук нових підходів для залучення дітей до занять фізкультурою і спортом, розвиваючи інтерес до руху як життєвої потреби бути спритним, сильним, сміливим. Ми усвідомлюємо, що фізичний та інтелектуальний розвиток має відбуватися паралельно. Рішення цієї проблеми бачиться в сукупності соціально-педагогічних умов. Цьому сприяє і використання нестандартного обладнання в роботі з фізичного виховання дітей.

Нестандартне обладнання – це завжди додатковий стимул фізкультурно-оздоровчої роботи. Тому ніколи не буває зайвим. Можна без особливих витрат оновити ігровий інвентар у спортивному залі, якщо є бажання і трохи фантазії.

Спортивно-ігрове нестандартне обладнання покликане сприяти вирішення специфічних завдань цілеспрямованого розвитку моторики, так і вирішення завдань їх всебічного розвитку і формування особистості, а саме:

  • збагачувати знання про світ предметів та їх багатофункціональності;
  • привчати відчувати себе в просторі, орієнтуватися в ньому;
  • створювати умови для прояву максимуму самостійності, ініціативи, вольових зусиль;
  • привчати застосовувати предмети спортивно-ігрового нестандартного обладнання в самостійної діяльності;
  • пробуджувати інтерес до спортивних ігор, занять, розширювати коло уявлень про різноманітні види фізкультурних вправ, їх оздоровчому значенні.

Проведення фізкультурних занять з використанням нестандартного обладнання показує, що збільшення рухової активності дітей можливе як за рахунок якісного поліпшення методики занять, підвищення їх моторної щільності, так і за рахунок застосування нестандартного обладнання, його ефективного використання, що дозволяє швидко і якісно формувати рухові вміння і навички.

Ефективно використовувати фізкультурне обладнання – це значить забезпечити оптимальну тривалість його застосування протягом усього дня в різних формах і видах діяльності з тим, щоб домогтися оволодіння дітьми усіма видами фізичних вправ, їхнього рухового творчості на рівні вікових та індивідуальних можливостей. Один із прийомів підвищення ефективності використання фізкультурного обладнання – новизна, яка створюється за рахунок внесення нового нестандартного обладнання, зміни переносного обладнання, різних допомог у своєрідні комплекси (смуги перешкод, будиночки, парканчики, бар’єри). Діти всіх вікових груп виконують вправи з нестандартним фізкультурним обладнанням з великим задоволенням і досягають хороших результатів.

Залишити відповідь

Your email address will not be published.

14 + 17 =