Патріотичне виховання

Одним із пріоритетних напрямів роботи нашого СДНЗ у цьому навчальному році визначено розвиток духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку на засадах патріотизму.

Нормативно-правова база

 • Положення Конституції України, Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;
  • Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015);
  • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641);
  • Інструктивно – методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25 липня 2016 року №1/9-396 та інших документів, що унормовують діяльність закладів освіти;

Основні завдання патріотичного виховання

 • формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім’ї, дитячого садка, міста);
  • формування духовно-моральних взаємин;
  • формування любові до культурного спадку свого народу;
  • виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
  • почуття власної гідності як представників свого народу;
  • толерантне ставлення до представників інших національностей, до однолітків, батьків, сусідів, інших людей.

Організаційно-методичні вказівки щодо оформлення національних куточків у групах ДНЗ

Виховання любовi i пошани до державної символiки, ритуалiв суверенної України посiдає одне з чiльних мiсць у системi громадянського, зокрема патрiотичного, виховання учнiв.

Державна символiка покликана формувати громадянську гiднiсть, патрiотичнi почуття i впевненiсть молодi у майбутньому своєї держави.

У навчальних закладах переважної бiльшостi демократичних країн свiту повагу до державних символiв введено у ранг прiоритетних елементiв громадянського виховання.

Оформлення куточку державної символіки у дошкільному навчальному закладі

Державна символiка встановлюється у загальнодоступному, естетично оформленому мiсцi.

Прапор – одна з офiцiйних емблем держави, яка символiзує її суверенiтет. Державний Прапор України являє собою синьо-жовте прямокутне полотнище з двох рiвних за шириною, горизонтально розташованих смуг: верхньої синього кольору, нижньої – жовтого кольору, iз спiввiдношенням ширини Прапора до його довжини 2:3.

Звертаємо увагу:

 • На Державному Прапорi не можна розмiщувати предмети, емблеми, прикраси тощо.
 • Не можна виставляти ушкодженого Прапора.
 • Державний Прапор нiколи i нiде не можна використовувати як прикрасу чи декорацiю. З цiєю метою можна використовувати барви Державного Прапора, i то лише у випадку державних чи нацiональних свят, при державних урочистостях тощо.

Тризуб – Державний Герб України – офiцiйна емблема держави, зображувана на грошових знаках, печатках, деяких офiцiйних документах, на офiцiйнiй вивiсцi навчального закладу.

Мелодiї Державного Гiмну звучать пiд час державних i урочистих заходiв та свят.

Розташування: обабiч Прапора розмiщується малий Державний Герб України та текст Державного Гiмну України. У куточку державної символiки доцiльно розмiстити також текст статтi 20 Конституцiї України.

Оформлення національних куточків у групах

Загальні вимоги

Національні куточки мають бути в усіх вікових групах дошкільного навчального закладу.

Національний куточок у групі має бути розташований у світлому, зруч­ному для огляду місці, бути візуально відокремленим від ігрових центрів, естетично оформленим. Експозиція національного куточка в групі не повинна бути перенавантаженою та застиглою, вона має змінюватися, поповнюватися. Експозиції та експонати змінної частини експозиції, а також періодичні експозиції повинні бути підписаними.

Важливо зазначити, що коли відбуваються зміни в експозиції національного куточка, то на це обов’язково треба звертати увагу дітей. Вихователеві необхідно обговорити ці зміни з дітьми, пояснити, з чим вони пов’язані, детальніше розглянути нові предмети тощо. Такі спостережен­ня та бесіди щодо змін в експозиції обов’язково плануються вихователем заздалегідь і фіксуються у перспективному та прописуються в календарному планах.

У куточках повинно бути виставлене наступне:

Незмінна частина експозиції

Ця частина експозиції не потребує змін та доповнень впродовж навчального року. Вона включає:

 1. Державні символи.
 2. Національні символи.
 3. Ляльки – дівчинка і хлопчик – у національному вбранні.

Змінна частина експозиції

Виставляється по 1-2 предмети кожного виду виробу народних промислів, 1 макет та дидактичний фотоальбом. Протягом року експонати змінюються на інші або змінюються на такі самі, але з іншим роз­писом тощо. Ілюстрації до на­родних казок в альбомі поповнюються поступово. До складу ціїї частини експозиції входять:

 1. Вироби народних промислів України:
 • посуд,
 • рушники,
 • іграшки,
 • музичні дитячі народні інструменти.
 1. Альбом «Українські казки»*.
 2. Макети.
 3. Дидактичні фотоальбоми.

Періодичні експозиції

Ці експозиції створюються відповідно до обрядових циклів (осіннього, зимового, весняного, літнього), тижнів народознавства, тематики занять з художньо-продуктивної діяльності.

 1. Експозиції відповідно до обрядових циклів:
 • осінній цикл:

– свято врожаю – кошик із фруктами, овочами;

 • зимовий цикл:

– Різдвяні свята – «зірка» з дерев’яної обичайки (обід сита, решета, бубна тощо) і тоненьких дощечок – семи шалівок, декорова­на кольоровим папером, стрічками; на стіл кладуть сіно, зерно, сніп-дідух (пропоновані рекомендації визначені у матеріалах А. Богуш).

 • весняний цикл:

– «Свято першого жайворонка» – фігурки випечених із солоного тіста жайворонків та голубів;

– «Вербна неділя» – вербові гілочки, прикрашені квітами, стрічками тощо;

– «Великдень» – писанки.

У національному куточку можна ставити букет з квітами (мак, чорнобривці, ромашки, барвінок, півонія, жоржина, ковила тощо).

 1. Експозиції відповідно до тижнів з народознавства:

– «Український віночок» – зразки віночків зі стрічками;

– «Український одяг» – зразки елементів національного одягу;

– «Український рушник» – українські рушники.