Пріоритетні завдання СДНЗ

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік та враховуючи перспективи в розвитку дошкільної освіти, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

 

  1. Забезпечення ефективної освітньої роботи згідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та здоров`язбережувальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами шляхом надання їм якісної корекційно – реабілітаційної допомоги.

 

  1. Удосконалення роботи щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення умов для ефективної реалізації завдань та активізації їх творчого потенціалу.

 

  1. Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками засобами творчих ігор відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти