Пріоритетні завдання СДНЗ

    Головна мета діяльності  закладу

Головною метою діяльності нашого закладу є зміцнення здоров`я дитини, розвиток і формування особистості, забезпечення ортопедичної, соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини, шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2019– 2020  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік та враховуючи перспективи в розвитку дошкільної освіти, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

 

 

  1. Забезпечення ефективної організації фізкультурно-оздоровчої та корекційно – реабілітаційної роботи шляхом формування ціннісного ставлення до фізичного і психічного здоров’я дітей з особливими потребами.
  2. Удосконалення у вихованців навичок ефективної взаємодії з однолітками засобами творчих ігор відповідно до завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
  3. Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей шляхом використання інноваційних технологій відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти.