Пріоритетні завдання СДНЗ

    Головна мета діяльності  закладу

Головною метою діяльності нашого закладу є зміцнення здоров`я дитини, розвиток і формування особистості, забезпечення ортопедичної, соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини, шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2021– 2022  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік та враховуючи перспективи в розвитку дошкільної освіти, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

 

  1. Забезпечення ефективної організації фізкультурно-оздоровчої та корекційно – реабілітаційної роботи шляхом формування ціннісного ставлення до фізичного і психічного здоров’я дітей з особливими потребами.
  2. Забезпечити системну організацію художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами мистецтва в інтегрованому просторі закладу дошкільної освіти.
  3. Удосконалення роботи щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій (Aфлотот, LEGO. STREAM освіта).