Робота музичних керівників

Попова Тетяна Віталіївна

Освіта повна вища, дошкільна.

Кваліфікаційна категорія -“спеціаліст I категорії”

Педагогічний стаж- 34 роки

Підготовка сценаріїв та розваг.

1. Свято в дитячому садку. З яким нетерпінням чекають його діти. Для них це вікно у світ прекрасного, у світ хвилюючої музики, поезії, захоплюючих ігор. Діти стають не лише головними дійовими особами, але і творцями свята, вони радіють, співпереживають героям, яких полюбили, активно захищають їх від «злодійств» негативних персонажів. Діти 5—7 років – чудові актори, щирі та відкриті. Виконуючи роль та передаючи характер того чи іншого героя, діти вчать¬ся співчувати, оцінювати поведінку та вчинки, діяти по-новому. Навіть сидячи в залі й спостерігаючи за тим, що розігрується на сцені, діти щиро вірять героям, люблять їх, бажають їм допомогти і наприкінці, разом із героями, пе-ремагають. Таким чином, розігрування ролей має не тільки розважальне, а й розвивальне, виховне значення. Дитячий ранок — це свято. А свято — це музика, пісні, ігри та загадки, веселі розіграші, конкурси і сюрпризи. Однак святкова атмосфера, розваги, подарунки — це лише одна сторона дитячих ранків. Дошкільний період — короткий, але важливий етап формування особистості. В ці роки дитина отримує початкові знання про навко¬лишній світ, у неї починає розвиватись певне ставлення до людей, до праці, виробляються норми поведінки, формується характер. Музкерівник повинен індивідуально підійти до вибору ролей, допомогти дитині вжитися в образ персонажу. Участь у ранку — ма-ленькій театралізованій виставі — розвиває в дітей увагу, пам’ять, творчу уяву, дисциплінованість, спритність. Вибір матеріалу для свята залежить від музкерівника і вихователя, тому що у кожного є власний багаж доробок. Але при цьому потрібно враховувати степінь підготовленності вихованців, рівень матеріально-технічної бази дитячого садка, естетичні смаки і вподобання самого педагога. Головна задача педагога – викликати у дітей емоційний відгук, розвеселити, достивити радість, навчити ділитися цією радістю з оточуючими. Свято в дитячому садку — визначна подія. Яким воно буде -яскравим, світлим, добрим, урочистим — залежить від усіх його учасників. У житті дошкільнят свято посідає особливе місце. Ді¬ти цього віку емоційні, вразливі, їм притаманні гострота сприй¬няття, прагнення до самовираження.

Співпраця музкерівника та вихователя у підготовці та проведенні свята.
Звісно, одній людині важко організувати гарне свято. Проте, у вас є помічники. По-перше, це батьки ваших вихованців. На них ляже турбота по пошиттю костюмів, підготовці атрибутів, ак¬сесуарів. Крім того, вони можуть випробувати себе і як актори. По-друге, це ваші колеги вихователі, методисти та інші пра¬цівники садка. Вони також можуть зробити свій внесок у підго¬товку урочистості. Адже свято — це подія і для всього колекти¬ву, а не лише для дітей та їхніх батьків. Методисти допоможуть із добиранням ігрового та розвиваючого матеріалу, вихователі -з удосконаленням дитячої вимови, художники — з декораціями та оформленням залу. Ви ж маєте бути в курсі всього нового, пе¬редового, сучасного щодо виховання дошкільнят і неодмінно за¬стосовувати свої знання та досвід у підготовці свята. Усе-таки на дворі XXI століття! Частіше бувайте в книжкових магазинах, біб¬ліотеках, купуйте нові, цікаві аудіо- та відеозаписи, диски, збір¬ники дитячої поезії. З чого ж розпочати підготовку до свята і як її проводити? 1. Якомога більше часу проводьте із дітьми. Так ви більше ді-знаєтесь про них, про їхні вподобання, пам’ять, захоплення, здібності. Ви побачите, хто з них краще співає, хто краще го-ворить, хто прагне виступати, а хто воліє залишатись у тіні. 2. Паралельно із цим оберіть сценарій. Він має бути цікавим для вас. Досконально вивчіть його: дію, ролі, тексти віршів та пісень. 3. Розпочніть роботу над святом мінімум за два місяці до пе-редбачуваного його проведення! Організовуйте заняття, репе-тиції регулярно, вимагайте від дітей відповідного серйозного ставлення до роботи. Зважаючи на невеликий вік дітей, спо-чатку розкажіть їм про свято, до якого вони будуть готувати-ся, і відведіть кожній дитині посильну роль. Якщо на одну роль буде кілька претендентів, проведіть ма-ленькі проби, спокійно і переконливо доведіть малюкам, що будь-яка роль гарна та цікава, що її зміст залежить від ви-конавця, а не лише від сценарію, поясніть, що негативні ро¬лі привабливі, яскраві і дають великий простір для фантазії. Добре, якщо діти з гарною пам’яттю можуть виконати кілька ролей, у випадку хвороби кого-небудь вони будуть заміною. 4. Фонограми для танців перепишіть на одну-дві робочі аудіо-касети. Завдання педагога — подбати про те, щоб святкові ранки були справжніми святами для дітей, а не кон¬цертами для дорослих або звітом для перевіряючих. Основою дитя¬чого ранку має бути гра — веселе, захопливе дійство, а не жорстко реґламентована, організована й унормована дорослим діяльність. Не варто переобтяжувати святкову програму віршами й колектив¬ними танцями, доцільно передбачити можливість вільної музичної діяльності.

Консультації музкерівників