Поради логопеда

Пузина Олена Валеріївна

Освіта повна вища

Стаж роботи -28 років

 

Учитель-логопед має високий рівень професійної майстерності, творчо підходить до втілення інноваційних методик і технологій щодо усунення мовних недоліків вихованців, постійно працює над оснащенням кабінету, розробкою нових матеріалів та посібників. 

 

Вчитель-логопед – педагог, який займається усуненням вад мовлення дітей і дорослих. Логопед працює у логопедичних закладах системи міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення, на логопедичних пунктах при загальноосвітніх школах, у спеціальних школах-інтернатах для дітей з важкими вадами мовлення, у спеціальних дошкільних закладах для дітей з вадами мовлення та спеціальних групах для дітей із недоліками мовлення у дитячих дошкільних установах, у логопедичних та слухо-мовленнєвих кабінетах при поліклініках, психоневрологічних диспансерах та інших медичних закладах.

Вчитель-логопед повинен уміти:
– розробляти оптимальну педагогічну стратегію, проектувати шляхи навчання та виховання кожної дитини з мовленнєвими вадами;
– діагностувати та фіксувати стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку;
-проводити навчально-виховну, корекційну роботу з дітьми, що мають мовленнєві вади, ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності;
-забезпечувати сприятливі умови для продуктивного засвоєння дітьми відповідних спеціальних програм з урахуванням виду мовленнєвого порушення, вікових, індивідуальних психофізичних особливостей дітей;
-вести відповідну психолого-педагогічну та статистичну документацію;
– використовувати принципи педагогічної етики, поважати дитячу гідність, захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
-постійно підтримувати зв’язки з батьками, надавати їм консультативну допомогу з питань освіти та психофізичного розвитку дітей;
– систематично підвищувати фаховий рівень і педагогічну майстерність;
-володіти культурою спілкування, відповідними способами та формами.
Вчитель-логопед повинен знати:
* основи чинного законодавства України стосовно психолого-педагогічної організації та надання допомоги дітям із порушеннями психофізичного розвитку, державну мову;
* загальні та спеціальні науково-теоретичні відомості зі спеціальності «дефектологія, логопедія» в обсязі вищої педагогічної освіти;
*цілі, принципи, методику і змістове наповнення навчання та виховання дітей із мовленнєвими порушеннями;
*нормативно-правову базу роботи вчителя-логопеда;
*про сучасні досягнення спеціальної дефектологічної, у тому числі й логопедичної, науки та практики.

Консультації логопеда

Артикуляційна гімнастика в домашніх умовах

Консультація логопеда “Чому дитина погано говорить?”

Консультація логопеда

Консультація логопеда “Ігри на розвиток мовного дихання”

Консультація логопеда “Ігри та вправи на розвиток слухової уваги, сприймання, пам’яті”

Консультація логопеда “Пальчикові міні-заняття”