Консультація психолога “Компоненти структури шкільної зрілості”

Компоненти структури шкільної зрілості
Говорячи про психолого-педагогічну готовність до шкільного навчання, мають на увазі:
• Стан «зрілості» дитини, фізіологічна зрілість
• Емоційно – соціальну достатність до складного процесу навчання
• Здатність витримати навчальне навантаження
• Достатній рівень розумового та вольового розвитку
• Володіння операціями мислення ( аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, класифікація, систематизація)
• Структура компонентів складається з наступних блоків:
1. Морфологічна зрілість – рівень розвитку основних функціональних систем, хронічні захворювання
• фізіологічна готовність – стан здоров’я дитини, соматичний розвиток – вага, ріст, пропорції тіла, грудної клітини, спадкові порушення, травми, стан зору, хребта
• фізичний розвиток – сформованість дрібної й великої моторики, дозрівання мозкових структур, зорово-рухова координація
• біологічна зрілість – психологічний вік не завжди збігається з фізичним, кількість постійних зубів, ступінь окостеніння кісті руки
2. Психологічна готовність
• інтелектуальна зрілість – сформованість психічних функцій, світогляд
– мислення – наочно-образне, аналітичне, раціональні умовисновки
– сприймання – планомірність, розчленованість, диференціоованість
– пам’ять – свідоме, цілеспрямоване запам’ятовування
– увага – зосередженість, стійкість, достатній об’єм
– мовлення – усна та писемна мова, розуміння символів азбуки, читання
– уява – створює яскраві художні образи, втілює в малюнку, танцях, рухах

емоційно-вольова зрілість – ступінь навченості, ініціативність
– рівень розвитку довільності – свідомо діяти за правилом, за зразком
– рівень тривожності – емоційна стійкість чи здатність до неврозу,вміє підкорити інтереси, відсутність імпульсивності, дратівливості, виснажливості, дріб’язковості

мотиваційна готовність – сформованість передумов навчальної діяльності, усвідомлена потреба у здобутті знань і розвитку своїх здібностей, бажання ходити до школи
3. Соціальна компетентність
• соціальна зрілість – бажання зайняти нову соціальну роль – позиція школяра, ставлення до вчителя як до дорослого, який володіє знаннями
• комунікативні навички – розвиток необхідних форм спілкування з однолітками, уміння встановити рівноправні стосунки, вибрати адекватну поведінку, звернутись по допомогу і надати її, прилучитися до спільної діяльності, уникнути небажаного спілкування, знати де поступитися, коли захиститися

Залишити відповідь

Your email address will not be published.

four × 5 =