Здоров’я дитини – важливий елемент гармонійного розвитку

Важливу роль у формуванні, збереженні, зміцненні та відна ленні здоров’я дитини відіграє правильно організований розпорі док дня як ціннісний засіб фізичного виховання.
Відомо, що для організації і проведення різних видів діяльнос у дошкільних навчальних закладах необхідна гнучка, розвивали система навчально-виховного процесу, основу якої складає зб лансований режим організації життєдіяльності дитини. Технолог складання розпорядку передбачає врахування специфіки робо| навчального закладу, віку та працездатності дітей.
Розпорядок дня – це раціональна зміна різних видів діяльно^ і відпочинку, яка має оздоровче і виховне значення.
Установлений розпорядком певний ритм життя сприяє но| мальному перебігові всіх фізіологічних процесів та рівновазі орнізму з навколишнім середовищем.
Загальновідомо, що всі процеси в організмі ритмічні і нові, рюваність окремих елементів режиму та їх послідовність позитивно впливають на функціонування та чітку взаємодію всіх органів і систем.
Крім того, розпорядок – це основа нормальної життєдіяльності дитини, що забезпечує працездатність протягом дня, тижня, року, захищає нервову систему від перевтоми, підвищує загальну опірність організму до хвороб та створює сприятливі умови для фізичного і психічного розвитку.
Своєчасне впорядкування праці і відпочинку позитивно впливає на оптимізацію роботи організму, швидку адаптацію до умов дошкільного навчального закладу з мінімальними фізіологічними затратами.
Однак порушення розпорядку призводить до серйозних відхилень у здоровї ДИТИНИ і, перш за все. до неврозів. Якщо у ДИТИНИ спостерігається роздратування, погіршення апетиту, порушення сну, відставанням у фізичному розвиткові, то причина найчастіше криється саме у недотриманні розпорядку.
Раціональний розпорядок є одним з ефективних засобів профілактики захворювання й оздоровлення дитини. Надзвичайно важливо щоб усі елементи розпорядку здійснювалися послідовно в один і той самий час.
Якщо попередній етап денного ритму є умовним сигналом для здійснення наступного, то це сприятиме закріпленню системи умовних рефлексів.
З філологічного погляду розпорядок розглядають як систему умовно-рефлекторних реакцій, що діють як динамічний стереотип. Видатний фізіолог І. Павлов зазначав, що основу розпорядку скла¬дає динамічний стереотип, тобто регулярне повторення діяльності, але не інертної, а динамічної.
Найважливішим є те, щоб виконання розпорядку стало для дитини звичайною справою її життя. Якшо вона чітко дотримує його, то потреба у їжі, сні, відпочинку настає через відповідні проміжки часу і супроводжується ритмічними змінами у діяльності всіх внутрішніх органів. Організм налаштовується на наступну діяльність і ВОНА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ефективно, без надмірного нервового напруження і не викликає передчасної втоми.
Саме через це одним із гігієнічних принципів розпорядку є обов’язклве його виконання, недопущення частих змін, послідовності переходу до нового режиму навчання і виховання.
Другий принцип – різноманітна за характером і тривалістю діяльність дитини має бути посильною і не перевищувати допустіше навантаження функціональних можливостей головного мозку.
Третій принцип – відпочинок – повинен забезпечувати повне функціональне відновлення організму.
Пропонуємо шість основних компонентів організація життсєдіяльності дитини:
1. Сон.
2. Прогулянка на свіжому повітрі.
3. Навчальна діяльність.
4. Ігрова діяльність і відпочинок.
5. Приймання їжі.
6. Особиста гігієна.
Залежно від віку дитини змінюється і зміст життєдіяльності що передбачено Базовою програмою розвитку дитини дошкільну віку «Я у Світі».
Разом з тим важливим є раціональний розподіл компонені розпорядку впродовж доби, їх зміна і послідовність. Наслідуючи цей принцип, треба виходити з:
– урахування добових біоритмів, характерних для організму дитини;
– раціональності і послідовності діяотності;
– використання механізмів підвищення працездатності клітин головного мозку.
При складанні розпорядку дня доцільно враховувати прийом] що стимулюють відновлення працездатності дитячого організі^ Корисні вмивання, обтирання окремих частин тіла холодною дою, дихальні вправи, фізкультурні хвилинки тощо.
Добовий біологічний ритм – це коливання функціональні стану організму. Так, уночі спостерігаємо низький рівень функш онування всіх фізіологічних систем, удень він підвищується, прої має коливання: з 9 до 11-12 год і з 16-18 год. Саме в цей час сгр стерігаємо підвищення рівня функціонування систем організи] Ці особливості мають бути враховані при складанні розпоряд Адже раціональна організація діяльності передбачає заміну одн її виду іншим. При цьому наступний новий режимний момент безпечує своєрідний відпочинок замість втоми, яка була викликана попередньою діяльністю.
Таким чином, при організації розпорядку потрібно враховувати всі гігієнічні принципи, він повинен відповідати анатомо-фізіологічним особливостям і можливостям дитини. Така організація режиму сприятиме ефективному фізичному і розумовому розвиткові, успішному навчанню і вихованню дітей.
Ефективність розпорядку для дітей значною мірою залежить від домашнього побуту, від тієї атмосфери, що панує у сім’ї, особливо від взаємин дорослих і дітей. З цього приводу А. Макаренко писав, що «сталість розпорядку, його точність і обов’язковість у великій небезпеці, якщо батьки самі ставляться до цього нещиро, живуть безладно, не додержуючись ніякого розпорядку, а від дітей вимагають його виконання». Якщо сім’я дружна, то й діти ростуть щасливими, життєрадісними.

Залишити відповідь

Your email address will not be published.

three × 1 =